Baanonderhoud op Schiphol

8 sep, 2011

Vorige week is Schiphol begonnen aan het onderhoud van enkele start- en landingsbanen.

Polderbaan
Vanaf 5 tot en met 9 september werd de Polderbaan in onderhoud genomen. De baan was overdag buiten gebruik, maar werd ’s nachts (23:00 – 06:00 uur) wel ingezet.

Kaagbaan
De Kaagbaan zal op 11 september wegens groot onderhoud buiten gebruik genomen worden. Naar verwachting zal de baan op 2 oktober weer in gebruik genomen kunnen worden. Na afronding en ingebruikname van de baan zullen gedurende een periode van 7 weken nog enkele werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Daarbij zal de baan de eerste week dagelijks 2 uur buiten gebruik zijn, de tweede week 6 dagen, tot na 7 weken het hele programma is afgerond.

De buitengebruik stelling van de Polderbaan van 5 september tot en met 9 september en de Kaagbaan van 11 september tot 2 oktober tijdens het (groot) onderhoud betekent dat Schiphol 1 hoofdbaan mist; de overige banen zullen dan intensiever gebruikt worden. Welke banen worden ingezet hangt af van de actuele weers- en verkeersomstandigheden.

Terug naar de vorige pagina.