Luchtverkeersleiding Nederland stelt tariefsverlagingen voor

21 mei, 2011

Luchtverkeersleiding Nederland heeft voorstellen ingediend om haar tarieven voor de begeleiding van
vluchten volgend jaar te verlagen. In 2009 was het tarief voor de begeleiding van starts en landingen op
Nederlandse luchthavens nog voor vijf jaar bevroren. De LVNL-tarieven voor de begeleiding van vluchten
in het Nederlandse luchtruim zouden tot en met 2014 jaarlijks met 2% stijgen.

De tarieven van LVNL worden jaarlijks door het ministerie van Infrastuctuur en Milieu vastgesteld.
“De positieve effecten van onze kostenbeheersing en de nieuwe inzichten in de positieve ontwikkeling van het
vervoer maken het mogelijk de geldende tariefafspraken los te laten en onze tarieven te verlagen”, aldus voorzitter
van het bestuur van LVNL, ir. Paul Riemens.

LVNL wil het tarief voor haar begeleiding bij starts en landingen, het zogenoemde terminal tarief, met ingang van
2012 met 2% te verlagen. Het nieuwe tarief zou dan tot en met 2014 van kracht moeten blijven.
In plaats van een verhoging met 2% van het tarief voor de begeleiding van het verkeer in het Nederlandse
luchtruim, het en route tarief, heeft LVNL voorgesteld dit met ingang van 2012 voor haar deel met 1% te verlagen.
Ook dit nieuwe tarief zou dan tot en met 2014 moeten gelden.
Met deze lagere tarieven wil LVNL een bijdrage leveren aan de versterking van de concurrentiepositie van de
mainport Schiphol.

De afgelopen jaren hebben de resultaten van de luchtvaartindustrie sterk onder druk gestaan als gevolg van de wereldwijde economische recessie. Dit heeft LVNL genoopt tot een ingrijpende reorganisatie. “We hebben onze
organisatie en onze bedrijfsprocessen nu zo ingericht dat we flexibel zijn en kunnen werken aan voortdurende
optimalisatie van onze dienstverlening tegen zo gunstig mogelijke kosten. Dit beoogde doel kunnen we nu vertalen
in deze nieuwe tariefvoorstellen”, aldus Paul Riemens.
Voor alle Europese luchtverkeersleidingsdiensten gelden vanaf volgend jaar prestatiedoelen, opgelegd door de
Europese Commissie. Deze hebben onder andere betrekking op kosteneffectiviteit. LVNL voldoet aan deze normen en ziet daarnaast de financiële ruimte voor verlaging van de in de 2009 afgesproken tarieven .

LVNL heeft haar tariefvoorstellen in Brussel aangekondigd tijdens een consultatie met de
luchtvaartmaatschappijen en hun organisaties.

Terug naar de vorige pagina.


Agenda

Geen activiteiten.

Twitter

Facebook