Luchtverkeersleiding opent centrum voor calamiteiten

24 apr, 2012

Luchtverkeersleiding Nederland beschikt sinds vandaag over een luchtverkeersleidingscentrum dat in geval van een calamiteit de taken van het centrum op Schiphol-Oost vrijwel volledig kan overnemen.
Vanuit dit centrum kan gedurende langere tijd het luchtverkeer in het hogere deel van het Nederlandse burgerluchtruim worden begeleid. Ook de naderings- en vertrekverkeersleiding voor het Schiphol-verkeer kan vanuit dit centrum worden verricht.

In geval van een calamiteit kan LVNL binnen uiterlijk 48 uur vanuit dit centrum 70 tot 100% van de huidige piekuur capaciteit leveren.
Dit zogenoemde fall back centrum is dinsdag officieel in gebruik gesteld.

De ontwikkeling van het luchtverkeer in Nederland en de verwachte verdere groei daarvan maakten de oude voorzieningen niet meer toereikend om na een ernstige calamiteit zoals een grote brand of ernstige overstroming de dienstverlening te kunnen blijven voortzetten. In 2011 handelde LVNL 430.000 vluchten van en naar Schiphol af, ongeveer 1200 vluchten per dag.

“Met deze voorziening heeft LVNL haar verantwoordelijkheid genomen om te voorkomen dat door langdurige beperkingen in onze afhandelingscapaciteit grote schade ontstaat voor onder andere de KLM en het grote intercontinentale netwerk, voor de Mainport Schiphol en voor de Nederlandse bedrijven die daar mede van afhankelijk zijn,” aldus Paul Riemens, voorzitter van het bestuur en CEO van LVNL.

Na een uitgebreide studie en in nauw overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is gekozen voor de inrichting van een nieuw centrum in een bestaand gebouw op het LVNL terrein in de Riekerpolder bij Amsterdam.
Met deze oplossing is LVNL niet afhankelijk van derde partijen, kan worden gewerkt met de systemen en de technologie waarmee de luchtverkeersleiders van LVNL nu op Schiphol-Oost werken en kunnen de medewerkers snel ter plaatse zijn.

Voor de begeleiding van het luchtverkeer die vanuit de verkeerstorens op Schiphol plaats vindt, beschikt LVNL over een fall back voorziening in de vorm van een ‘reserve’ verkeerstoren.

Terug naar de vorige pagina.


Agenda

Geen activiteiten.

Twitter

Facebook