Luchtruim Amsterdam drie dagen dicht wegens troonswisseling

25 apr, 2013

1324679125Op 29 en 30 april en 1 mei 2013 is het luchtruim boven Amsterdam gesloten voor al het burgerluchtverkeer. Dit heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu besloten in verband met de activiteiten rondom de troonswisseling. Het luchtverkeer kan hierdoor geen gebruik maken van bepaalde vliegroutes van en naar Schiphol.

De abdicatie van koningin Beatrix en de inhuldiging van koning Willem-Alexander vinden op 30 april plaats in Amsterdam. Het is gebruikelijk dat op Koninginnedag om veiligheidsredenen een deel van het luchtruim wordt gesloten. Het gesloten gebied is voor de troonswisseling zowel horizontaal als verticaal omvangrijker dan gebruikelijk. Bovendien betreft het hier niet alleen sluiting van het luchtruim voor ‘gewone’ luchtvaartuigen, maar expliciet ook voor lichte onbemande luchtvaartuigen (met een massa van maximaal 150 kg), modelvliegtuigen, parasprongen en sfeerballonnen (als het er meer dan 100 tegelijk zijn). Ook is de termijn langer: het luchtruim is niet enkel gesloten op 30 april, maar ook op 29 april en 1 mei. De luchtruimsluiting heeft mogelijk consequenties voor het baangebruik op die dagen.

Terug naar de vorige pagina.