Nederlandse Kampioenschappen Vliegtuigherkenning op zaterdag 26 oktober

1 jul, 2013

Op zaterdag 26 oktober 2013 organiseren de Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht in Nederland (SEGVIN) uit Etten-Leur en de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (LVK-KNVvL) samen de Nederlandse Kampioenschappen Vliegtuigherkenning. Deze kampioenschappen worden gehouden in het theatergebouw De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur.

Vliegtuigherkenning houdt in het kunnen benoemen van een op een foto afgebeeld vliegtuig. In drie categorieën moeten de deelnemers hun kennis tonen. De winnaar krijgt een wisseltrofee. Deelname staat open voor iedereen.

Men kan zich opgeven via NVHK2013@eerstevlucht.nl, waar ook nadere inlichtingen verkregen kunnen worden.

SEGVIN heeft tot doel de herinnering aan de eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland levend te houden. Deze vlucht vond op 27 juni 1909 in Etten-Leur plaats.

De afdeling LVK-KNVvL biedt aan verzamelaars, vliegtuigherkenners, schaalmodelbouwers en vooral aan de speurders in de rijke luchtvaarthistorie van Nederland de gelegenheid die kennis uit te wisselen en te verdiepen.

De Nieuwe Nobelaer, de locatie van de kampioenschappen, is zowel per auto als per trein goed bereikbaar.

Terug naar de vorige pagina.