Onderzoeksraad ontdekt risico bij automatisch landen op ILS

26 jun, 2014

1403776035De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een gevaarlijke reactie van de automatische piloot op het instrumentlandingssysteem (ILS) geconstateerd: vliegtuigen die op de automatische piloot landen, kunnen vanuit het ILS een omgekeerd signaal ontvangen. In plaats van de verwachte daling, richt de neus van het vliegtuig zich onverwacht omhoog waarna het vliegtuig gaat klimmen. Dit kan leiden tot een te grote afname van de snelheid en een mogelijke overtreksituatie (stall) waarbij de draagkracht van de vleugels zo ver afneemt dat het vliegtuig uit de lucht dreigt te vallen.

Om stabiel en veilig te landen, wordt voorgeschreven om het glijpad met een hoek van 3 graden te volgen. Het instrumentlandingssysteem geleidt het vliegtuig via deze route naar de landingsbaan. Wanneer het vliegtuig echter hoger dan gebruikelijk komt aanvliegen en van bovenaf het 3-graden glijpad wil onderscheppen, bestaat de kans dat het vliegtuig terecht komt op een zogeheten ‘vals’ glijpad. Deze term wordt in de luchtvaart gebruikt om de niet voorgeschreven 6- en 9-graden glijpaden aan te geven. Bij het kruisen van een vals glijpad, kan het ILS een omgekeerd signaal doorgeven aan het vliegtuig.

Het bestaan van valse glijpaden is inherent aan het systeem dat werkt met radiogolven en was al langer bekend. Tot voor kort werd echter verondersteld dat valse glijpaden het vliegtuig ook naar de landingsbaan leiden, zij het met een grotere daalhoek en een hogere daalsnelheid. Er zijn vier voorvallen van dit probleem in Europa bekend en uit de Amerikaanse database kwamen 19 voorvallen naar boven. Dit is gebeurd op verschillende luchthavens en met verschillende luchtvaartmaatschappijen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in zijn rapporten een aantal aanbevelingen aan de sector gedaan; zowel technisch als operationeel van aard. Strekking van de aanbevelingen is dat piloten en andere professionals in de luchtvaartsector zich bewust dienen te zijn van het bestaan van omgekeerde signalen bij valse glijpaden, de reactie van de automatische piloot hierop en dat zij moeten voorkomen dat het vliegtuig terecht komt op een vals glijpad. Mochten zij onvoorzien wel op een vals glijpad terecht komen, dan moeten zij maatregelen treffen om de reactie van de automatische piloot op de omgekeerde signalen te voorkomen.

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een incident te Eindhoven Airport. Hierbij werd de bemanning van een Boeing 737 geconfronteerd met een automatisch alarm – een zogenoemde stickshaker – die waarschuwde dat het toestel zich in een gevaarlijke overtreksituatie bevond. De bemanning maakte een succesvolle doorstart en het vliegtuig maakte daarna een veilige landing. Tijdens dit onderzoek kwam het bestaan van de omgekeerde signalen naar voren, waarop nader onderzoek is gedaan.

Terug naar de vorige pagina.